(701) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF