(700) Wniosek radnej Wiesławy Mani o oznakowanie Studni Napoleona.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF