(699) Zapytanie radnej Wiesławy Mani o etap realizacji sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF