(698) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie monitorowania lasu przy ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF