(696) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy bezpieczeństwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF