(694) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy estetyki terenów gminnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF