(695) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zamontowania progów zwalniających w strefie dworca kolejowego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF