(693)Wnioski oraz zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawach różnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF