(691) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie usunięcia stert gałęzi wzdłuż torów kolejowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF