(689) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wyprofilowania zakrętu z ulicy Wawrzyniaka w ulicę Mostową.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF