(688) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie utworzenia przedszkola w Pecnej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF