(687) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania zadoleń ul. Dembowskiego w Mosinie od ul. Sowinieckiej do ul. Żeromskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF