(686) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania i wytłuczniowania ul. Cisowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF