(685) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie pozostawienia otworów i furty pod torami kolejowymi podczas montażu ścian dżwiękochłonnych w celu umożliwienia awaryjnego pompowania wó

Zapytanie oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF