(684) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie uruchomienia zleceń na równanie dróg i oczyszczenia studni chłonnych na Osiedlu nr 3 w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF