(683) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie zadolenia na ul. Żwirowej w Daszewicach.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF