(682) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia chwastów z chodnika i krawężników na ul. Krasickiego w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF