(681) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zmiany ustawienia znaku na ul. Dworcowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF