(680) Wniosek radnego Kordian Kleiber o umożliwienie udziału w urzędowych wizjach lokalnych.

Wniosek oraz pismo przekazujący sprawę Burmistrzowi Gmniny Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF