(679) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie rozwiązania problemu zaniżonego chodnika na ul. Skrytej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF