(678) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy przy ul. Strzeleckiej Modelowej Biblioteki.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF