(677) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej/ul.Głównej w miejscowości Pecna.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF