(676) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie funduszy europejskich.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF