(675) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wycięcia drzew na terenie pomiędzy budynkiem Mosińskiego Ośrodka Kultury, a budynkiem Straży Miejskiej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF