(674) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wyciętych gałęzi i niestarannego przycięcia drzew nad Kanałem Mosińskim

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF