(673) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie płytek chodnikowych na zakręcie ul. Topolowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzoiw Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF