(671) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie przebudowy linii kolejowej Poznań-Wrocław.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF