(670) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie zatoki autobusowej przy ul. Mostowej.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina. PDF

Udzielona odpowiedź.PDF