(669) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie powstania punktu rehabilitacyjnego.

Zapytanie oraz pismo przeakzujące sprawę Burmistzrwoi Gminy Mosina.PDF