(668) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie profilowania dróg na Osiedlu nr 3.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF