(666) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o pilną wymianę żarówek na ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF