(665) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanej w studium drogi i omijającej starą część Czapur, Wiórek i łączącej się z drogą wojewódzka nr 431 w pobliżu mostu na Warcie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF