(664) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych oraz wykazu roszczeń z lat 2011-2013.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF