(663) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zwiększenia miejsc parkingowych w pobliżu dworca kolejowego w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Zapytanie oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF