(662) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zmianę systemu pobierania opłaty targowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF