(661) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o wypełnienie kruszywem głębokiej niecki na ul. Polnej w Krośnie

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF