(660) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji na temat osób zameldowanych na Osiedlu Leśnym w Czapurach i dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF