(659) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie intensywniejszego wykorzystania świetlicy wiejskiej w Czapurach na potrzeby szkoły

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF