(658) Wniosek radnego Jana Marciniaka o wystąpienie do Naczelnika Wydziału ds. funduszy europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapytaniem w sprawie rewitalizacji pl. 20

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Monit.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF