(656) Wniosek radnego Jana Marciniaka o wskazanie pozycji w przesłanej informacji, z której można by realizować przebudowę Placu 20 Października

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF