(655) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udział gminy w konkursie o wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF