(654) Wniosek radnego Jana Marciniaka o przesłanie dokumentu świadczącego o naborze wniosków na rewitalizację pl. 20 Października w Mosinie z Funduszu Norweskiego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF