(653) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykoszenia wysokich traw i przycięcia krzewów na narożnikach niezamieszkałych działek na osiedlu sportowców w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF