(652) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie uzupełnienia brakującego kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jarzynowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF