(651) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka i rzeczki Samicy oraz w sprawie wyrównania ul. Bajera w Dymaczewie Starym i w Krosinku ul. Góreckiej, ul. Nad Pot

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Informacja o przekazaniu części wniosków do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Inspektoratu w Przeźmierowie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF