(650) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie określenia wysokości łącznej kwoty diet wypłaconych do tej pory członkom Komisji Statutowej oraz w sprawie budowy chodnika w ul. Wodnej

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF