(649) Wniosek radnego Piotra Wilanowskiego o spowodowanie wykonania przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie udrożnienia instalacji odwadniającej drogę wojewódzką nr 431 na odcinku w Świątni

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF