(647) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej na działce 79/45 i 80/3 w Krośnie

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF