(646) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie terminu zainstalowania oświetlenia na osiedlu sportowców

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF