(638) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie witaczy na granicy Gminy Mosina

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF